Trwa ładowanie...
 
Kontakt

Infolinia: 801 000 823
Zastrzeganie kart: 86 215 50 50
Strona Główna Klienci Indywidualni Przedsiębiorcy Rolnicy   BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA
Kursy Walut                 Archiwum
Lp. Waluta Kupno Sprzedaż Średni
1.   EUR   4,0094   4,2765   4,1467
2.   USD   3,2428   3,4593   3,3411
3.   GBP   4,5253   4,8451   4,6829
Kursy walut z dnia:
2018-02-20 z godziny: 13:51:59
 
 
Od dnia 16.02.2018 funkcjonować będzie wyłącznie nowa bankowość internetowa.
Od dnia 16.02.2018 roku w Banku funkcjonować będzie wyłącznie nowa bankowość internetowa. W związku z powyższym nastąpi ostateczne wyłączenie usługi dla klienta w zakresie starej bankowości internetowej.
Dodano: 2018-02-01 10:05:54       czytaj więcej >>

Komunikat NBP i KNF w sprawie walut wirtualnych
Narodowy Bank Polski i Komisja Nadzoru Finansowego ostrzegają potencjalnych użytkowników przed ryzykami związanymi z „walutami" wirtualnymi (takimi jak m.in. bitcoin, litecoin, ether).
Dodano: 2018-01-22 13:54:24       czytaj więcej >>

Gwarancje w ramach programu COSME
Na podstawie zawartego porozumienia z BPS S.A. dotyczącego podpisanej umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego portfelowej linii gwarancyjnej z regwarancją Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach programu COSME, Bank oferuje przedsiębiorcom kredyty obrotowe oraz inwestycyjne zabezpieczone gwarancjami PLG COSME.
Dodano: 2017-08-18 16:46:52       czytaj więcej >>

Wniosek RODZINA 500 plus na nowy okres świadczeniowy
Wniosek RODZINA 500+ na nowy okres świadczeniowy 01.10.2017- 30.09.2018 jest dostępny w serwisie internetowym Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej już od 1 sierpnia br.
Dodano: 2017-08-09 12:23:47       czytaj więcej >>

KOMUNIKAT
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych

Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej (Bank) informuje, że obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych (Dz.U.UE.L.2015.141.1 z dnia 5 czerwca 2015 r.).
Dodano: 2017-08-04 11:49:09       czytaj więcej >>

Komunikat w sprawie gier organizowanych w sieci Internet
Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że zgodnie z art. 29a ust. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471, zm. Dz.U. z 2017 r., poz. 88) zakazane jest uczestniczenie w grach hazardowych organizowanych przez sieć Internet przez podmioty, które prowadzą taką działalność bez wymaganego zezwolenia. Uczestnik gry hazardowej urządzanej bez zezwolenia podlega karze.
Dodano: 2017-07-14 15:56:05       czytaj więcej >>

Płatności zbliżeniowe za pomocą telefonu komórkowego z aplikacją Planet Mobile HCE Wallet
Dzięki ofercie HCE możemy już zapewnić naszym Klientom innowacyjną, wygodną i bezpieczną metodę płatności mobilnych. Przyjdź do nas po kartę Visa PayWave, pobierz darmową aplikację Planet Mobile HCE Wallet ze sklepu Google Play, dodaj swoją kartę płatniczą i płać telefonem! Aplikacja Planet Mobile HCE Wallet to odpowiedź na zapotrzebowanie konsumentów na nowoczesne, wygodne formy płatności, wykorzystująca najnowszą technologię HCE (Host Card Emulation), która przechowuje dane kart płatniczych w chmurze.
Dodano: 2017-01-02 16:53:07       czytaj więcej >>

Nowa taryfa prowizji i opłat
Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, iż z dniem 01.09.2016r. zmianie ulegnie Taryfa prowizji i opłata za czynności bankowe pobierane przez Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej i jego jednostki organizacyjne. Wprowadzone zmiany wynikają z poszerzenia zakresu oferowanych usług i zastosowania nowych technologii oraz analizy rynkowej konkurencyjności oferty Banku Spółdzielczego. Jednocześnie informujemy, że jeśli nie wyrażają Państwo zgody na zmiany zawarte w Taryfie, mogą Państwo przed proponowaną datą wejścia w życie tych zmian, złożyć na piśmie sprzeciw wobec tych zmian, co spowoduje rozwiązanie umowy o prowadzenie rachunku. Niezłożenie na piśmie wyżej wymienionego oświadczenia oznaczać będzie akceptację zmian w „Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe pobierane przez Bank Spółdzielczy i jego jednostki organizacyjne”. Z poważaniem Zarząd Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej
Dodano: 2016-07-11 12:51:12       czytaj więcej >>

 
Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej
07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 32
tel. (29) 745 22 63, 745 22 64, fax. (29) 746 23 04
e-mail: kontakt@bsostrowmaz.pl
Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Rejestr Przedsiębiorców nr 0000087012
NIP: 759-000-27-35, REGON: 000508690
© 2018 BS Ostrów Mazowiecka   /   SWIFT CODE: POLUPLPR All rights reserved ®
Projekt i realizacja it4bs.pl
Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej zwany dalej Bankiem oświadcza, iż opublikowane na niniejszej stronie internetowej informacje, mają charakter wyłącznie informacyjny
i nie stanowią oferty Banku w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje.
Bank nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone na niniejszym serwisie.
Polityka plików cookie
Google+