Trwa ładowanie...
 
Kontakt

Infolinia: 801 000 823
Zastrzeganie kart: 86 215 50 50
Strona Główna Klienci Indywidualni Przedsiębiorcy Rolnicy RODO   BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA
Kursy Walut                 Archiwum
Lp. Waluta Kupno Sprzedaż Średni
1.   EUR   4,1957   4,4734   4,3371
2.   USD   3,6955   3,9412   3,8221
3.   GBP   4,8231   5,1623   4,9840
Kursy walut z dnia:
2019-02-21 z godziny: 13:52:28
 
 

EURO – FATCA

Informacje ogólne:
Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - zobowiązała się wymieniania z innymi państwami informacji o aktywach finansowych rezydentów tych państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe.
Celem realizacji powyższych zobowiązań, polski Parlament uchwalił Ustawę z dnia 9 marca 2017r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami ( Dz. U. z 2017 r. poz. 648), implementującą do polskiego porządku prawnego wymóg automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania.
Działając w świetle ww. Ustawy Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej zobowiązany jest określić, rezydencję podatkową swoich Klientów. W celu uzyskania tych informacji, Bank będzie korzystał z danych, które już posiada o swoich Klientach, może również poprosić o dostarczenie brakujących danych.
Jeżeli Klient okaże się rezydentem podatkowym innego kraju, Bank zobowiązany będzie do przekazywania za pośrednictwem Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji na temat tych Klientów, które w dalszej kolejności będą przekazywane do właściwych zagranicznych organów podatkowych.
Informacje ważne:
Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej, począwszy od dnia 01.05.2017r. zwraca się do wszystkich Klientów zainteresowanych nabyciem następujących produktów bankowych: rachunków ROR, rachunków bieżących, rachunków pomocniczych, lokat terminowych, rachunków powierniczych, otwartych mieszkaniowych rachunków powierniczych, kart kredytowych, o złożenie stosownego Oświadczenia dotyczącego rezydencji podatkowej, tj.:
- Oświadczenie CRS Klienta Indywidualnego
- Oświadczenie CRS Klienta Instytucjonalnego
Niezłożenie przez Klienta ww. Oświadczenia o statucie rezydencji podatkowej uniemożliwi Bankowi prowadzenie dla tego Klienta umów ww. produktów bankowych.
Jednocześnie dla Klientów, którzy posiadają na dzień 30.04.2017r. ww. produkty bankowe, Bank sam określi rezydencję podatkową, korzystając z informacji, które już posiada o swoich Klientach, zastrzegając sobie możliwość zwrócenia się z prośbą o dostarczenie i uzupełnienie brakujących informacji.
W przypadku pytań dotyczących indywidualnej sytuacji podatkowej, prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Bank nie świadczy usług doradztwa podatkowego.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z pracownikami placówek bankowych.
W załączeniu:

  •  Oświadczenie CRS Klienta Indywidualnego do pobrania TUTAJ
  • Oświadczenie CRS Klienta Instytucjonalnego do pobrania TUTAJ
 
Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej
07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 32
tel. (29) 745 22 63, 745 22 64, fax. (29) 746 23 04
e-mail: kontakt@bsostrowmaz.pl
Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Rejestr Przedsiębiorców nr 0000087012
NIP: 759-000-27-35, REGON: 000508690
© 2018 BS Ostrów Mazowiecka   /   SWIFT CODE: POLUPLPR All rights reserved ®
Projekt i realizacja it4bs.pl
Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej zwany dalej Bankiem oświadcza, iż opublikowane na niniejszej stronie internetowej informacje, mają charakter wyłącznie informacyjny
i nie stanowią oferty Banku w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje.
Bank nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone na niniejszym serwisie.
Polityka plików cookie
Google+