Trwa ładowanie...
 
Kontakt

Infolinia: 801 000 823
Zastrzeganie kart: 86 215 50 50
Strona Główna Klienci Indywidualni Przedsiębiorcy Rolnicy RODO   BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA
Kursy Walut                 Archiwum
Lp. Waluta Kupno Sprzedaż Średni
1.   EUR   4,1957   4,4734   4,3371
2.   USD   3,6955   3,9412   3,8221
3.   GBP   4,8231   5,1623   4,9840
Kursy walut z dnia:
2019-02-21 z godziny: 13:52:28
 
 

Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej

 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalisty ds. Marketingu i Promocji

 

Miejsce pracy:  Ostrów Mazowiecka

 

Do obowiązków zatrudnionej osoby należeć będzie m.in.:

 • Wdrażanie i opracowywanie strategii marketingowej Banku;
 • Opracowywanie i prowadzenie kampanii medialnych, kreowanie wizerunku Banku oraz jego produktów;
 • Opracowywanie materiałów reklamowych oraz przygotowywanie akcji promocyjnych;
 • Prowadzenie spraw związanych z PR Banku (komunikaty prasowe, informacje zewnętrzne, obsługa prasowa);
 • Współpraca z agencjami reklamowymi, agencjami badań marketingowych i mediami w zakresie reklamy i promocji;
 • Zarządzanie treściami reklamowo-promocyjnymi znajdującymi się na stronie internetowej Banku;
 • Współpraca z Zespołem Wsparcia Sprzedaży w zakresie dostosowania oferty produktowej i usługowej dla potrzeb Klientów.

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe: preferowane kierunki marketing, zarządzanie, ekonomia, dziennikarstwo,
 • Minimum roczne doświadczenie w zakresie marketingu (B2B, B2C,  reklamowe) lub w sprzedaży,
 • Znajomość rynku oraz technik jego badania,
 • Znajomość technik i narzędzi marketingowych,
 • Znajomość pakietu MS Office,
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Komunikatywność, kreatywność oraz bardzo dobra organizacja pracy,
 • Konsekwencja w dążeniu do celu,
 • Łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych oraz biznesowych.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie;
 • Szansę rozwoju osobistego i szkoleń związanych ze stanowiskiem pracy,
 • Wynagrodzenie dostosowane do wiedzy i doświadczenia

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: rekrutacja@bsostrowmaz.pl w terminie do 25.01.2019 r.

 

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o umieszczenie stosownej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Ma Pan/Pani możliwość odwołania udzielonej zgody w każdym czasie, ale wycofanie zgody nie wpływa na zgodność  z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych oraz załączenie klauzuli jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w rekrutacji.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W OBECNYM PROCESIE REKRUTACJI:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej siedzibą ul.3-Maja 32 zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, które wykraczają poza katalog danych, których może ode mnie żądać BS Ostrów Mazowiecka  na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji.”

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

Informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danychosobowych jest Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, tel: (29) 745 22 63, mail: kontakt@bsostrowmaz.pl.

 

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej drogą elektroniczną na adres email: iod@bsostrowmaz.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany w ustępie 1.
 2. Dane osobowe Pana/i/będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. aogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu rekrutacji do pracy w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji.
 4. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
 5.  Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

ADMINISTRATOR– Bank Spółdzielczy

w Ostrowi Mazowieckiej

 
Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej
07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 32
tel. (29) 745 22 63, 745 22 64, fax. (29) 746 23 04
e-mail: kontakt@bsostrowmaz.pl
Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Rejestr Przedsiębiorców nr 0000087012
NIP: 759-000-27-35, REGON: 000508690
© 2018 BS Ostrów Mazowiecka   /   SWIFT CODE: POLUPLPR All rights reserved ®
Projekt i realizacja it4bs.pl
Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej zwany dalej Bankiem oświadcza, iż opublikowane na niniejszej stronie internetowej informacje, mają charakter wyłącznie informacyjny
i nie stanowią oferty Banku w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje.
Bank nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone na niniejszym serwisie.
Polityka plików cookie
Google+