Trwa ładowanie...
 
Kontakt

Infolinia: 801 000 823
Zastrzeganie kart: 86 215 50 50
Strona Główna Klienci Indywidualni Przedsiębiorcy Rolnicy RODO   BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA
Kursy Walut                 Archiwum
Lp. Waluta Kupno Sprzedaż Średni
1.   EUR   4,1579   4,4335   4,2937
2.   USD   3,6760   3,9200   3,7739
3.   GBP   4,6211   4,9465   4,7787
Kursy walut z dnia:
2018-12-14 z godziny: 13:52:31
 
 
I Zebranie Grupy Członkowskiej w Czerwinie

Uchwałą Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej została powołana Grupa Członkowska przy Punkcie Obsługi Klienta w Czerwinie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów Gminy Czerwin oraz dynamicznemu rozwojowi Punktu Obsługi Klienta w Czerwinie, zasadne było utworzenie nowej grupy członkowskiej liczącej 21 udziałowców.

7 marca 2018r. odbyło się pierwsze zebranie sprawozdawczo – wyborcze Grupy, w którym uczestniczyło 20 członków Banku oraz zaproszeni goście: Stanisław Kubeł - Starosta Ostrołęcki, Zbigniew Kamiński – Starosta Ostrowski, Ryszard Gocłowski – Wójt Gminy Czerwin, Radosław Grabowski – Przewodniczący Rady Gminy Czerwin. Ze strony Banku wzięli udział: Krzysztof Hoffmann – Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku, Jan Podbielski – Sekretarz Rady Nadzorczej Banku, Bartosz Kublik – Prezes Zarządu Banku.

Zebranie zorganizowała i poprowadziła Krystyna Polakowska – Dyrektor Oddziału w Lubotyniu oraz Punktu Obsługi Klienta w Czerwinie. Przewodniczącym Zebrania wybrano p. Mariolę Zalewską,  Sekretarzem - p. Sylwię Zakrzewską. Prezes Zarządu Banku przedstawił sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Ostrowi Maz. za 2017r. oraz plan działania na 2018r.  Dyrektor Oddziału omówiła wyniki Oddziału za 2017r. ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Czerwin oraz przedstawiła ofertę produktową Banku.

W tajnym głosowaniu 20 udziałowców dokonało jednomyślnego wyboru Ryszarda Gocłowskiego - Wójta Gminy Czerwin na delegata podczas tegorocznego Zebrania Przedstawicieli Banku.

Na zakończenie zebrania p. Mariola Zalewska, Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Gimnazjalnymi w Czerwinie, wraz z uczniami podziękowała za bliską i udaną współpracę Szkoły z Bankiem. Uczniowie Szkoły: Klara Płóciennik i Albert Napiórkowski w podziękowaniu zaśpiewali dwie piosenki.

Współpraca Banku ze Szkołą odbywa się na płaszczyźnie edukacji finansowej, sportowej i społecznej. Bank aktywnie uczestniczy i wspiera przedsięwzięcia Szkoły, m.in.:

  • Lekcje w ramach programu BAKCYL Warszawskiego Instytutu Bankowości.
  • Organizację corocznego Meczu o Puchar Prezesa Banku. W 2018r. już po raz trzeci szkoły ze Starego Lubotynia i Czerwina będą ze sobą rywalizowały w rozgrywkach sportowych.
  • Lekcje żywej historii.
  • Nagrody dla najzdolniejszego ucznia kończącego Gimnazjum.
  • Lekcje edukacyjne o historii pieniądza i bankowości.

 
Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej
07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 32
tel. (29) 745 22 63, 745 22 64, fax. (29) 746 23 04
e-mail: kontakt@bsostrowmaz.pl
Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Rejestr Przedsiębiorców nr 0000087012
NIP: 759-000-27-35, REGON: 000508690
© 2018 BS Ostrów Mazowiecka   /   SWIFT CODE: POLUPLPR All rights reserved ®
Projekt i realizacja it4bs.pl
Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej zwany dalej Bankiem oświadcza, iż opublikowane na niniejszej stronie internetowej informacje, mają charakter wyłącznie informacyjny
i nie stanowią oferty Banku w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje.
Bank nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone na niniejszym serwisie.
Polityka plików cookie
Google+