Trwa ładowanie...
 
Kontakt

Infolinia: 801 000 823
Zastrzeganie kart: 86 215 50 50
Strona Główna Klienci Indywidualni Przedsiębiorcy Rolnicy RODO   BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA
Kursy Walut                 Archiwum
Lp. Waluta Kupno Sprzedaż Średni
1.   EUR   4,1548   4,4303   4,2929
2.   USD   3,5498   3,7855   3,6685
3.   GBP   4,6776   5,0073   4,8406
Kursy walut z dnia:
2018-09-20 z godziny: 13:51:05
 
 
Nowa taryfa prowizji i opłat

 Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 01.09.2016r. zmianie ulegnie Taryfa prowizji i opłata za czynności bankowe pobierane przez Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej i jego jednostki organizacyjne.   
Wprowadzone zmiany wynikają z poszerzenia zakresu oferowanych usług i zastosowania nowych technologii oraz analizy rynkowej konkurencyjności oferty Banku Spółdzielczego.
Jednocześnie informujemy, że jeśli nie wyrażają Państwo zgody na zmiany zawarte w Taryfie, mogą Państwo przed proponowaną datą wejścia w życie tych zmian, złożyć na piśmie sprzeciw wobec tych zmian, co spowoduje rozwiązanie umowy o prowadzenie rachunku.
Niezłożenie na piśmie wyżej wymienionego oświadczenia oznaczać będzie akceptację zmian w „Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe pobierane przez Bank Spółdzielczy  i jego jednostki organizacyjne”.                                                                                       
 

Z poważaniem                        
Zarząd Banku Spółdzielczego w Ostrowi MazowieckiejW załączeniu:
obowiązująca od 01.09.2016r. „Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobierane przez Bank Spółdzielczy i jego jednostki organizacyjne”.

Nowa Taryfa Prowizji i Opłat

 
Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej
07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 32
tel. (29) 745 22 63, 745 22 64, fax. (29) 746 23 04
e-mail: kontakt@bsostrowmaz.pl
Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Rejestr Przedsiębiorców nr 0000087012
NIP: 759-000-27-35, REGON: 000508690
© 2018 BS Ostrów Mazowiecka   /   SWIFT CODE: POLUPLPR All rights reserved ®
Projekt i realizacja it4bs.pl
Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej zwany dalej Bankiem oświadcza, iż opublikowane na niniejszej stronie internetowej informacje, mają charakter wyłącznie informacyjny
i nie stanowią oferty Banku w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje.
Bank nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone na niniejszym serwisie.
Polityka plików cookie
Google+