Trwa ładowanie...
 
Kontakt

Infolinia: 801 000 823
Zastrzeganie kart: 86 215 50 50
Strona Główna Klienci Indywidualni Przedsiębiorcy Rolnicy RODO   BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA
Kursy Walut                 Archiwum
Lp. Waluta Kupno Sprzedaż Średni
1.   EUR   4,1957   4,4734   4,3371
2.   USD   3,6955   3,9412   3,8221
3.   GBP   4,8231   5,1623   4,9840
Kursy walut z dnia:
2019-02-21 z godziny: 13:52:28
 
 
Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej

W dniu 25 czerwca br. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, na którym podsumowano działalność Banku w minionym roku oraz dokonano wyboru nowej Rady Nadzorczej na następną czteroletnią kadencję (2018-2022).
Na Zebraniu obecne było liczne grono Delegatów oraz zaproszonych Gości, wśród których znaleźli się: Zdzisław Kupczyk - Prezes Zarządu Banku BPS, Rafał Makuszewski – Wiceprezes Zarządu Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, Zbigniew Kamiński – Starosta Powiatu Ostrowskiego, Stanisław Kubeł - Starosta Powiatu Ostrołęckiego, Zbigniew Chrupek – Z-ca Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka oraz przedstawiciele lokalnych samorządów.
Prezes Zarządu Bartosz Kublik podkreślił, że obrady Zebrania Przedstawicieli to dla Banku corocznie wyjątkowe wydarzenie, to okazja do podsumowań dotychczasowej działalności i czas przedstawienia planów na przyszłość.
Zebranie Przedstawicieli jednomyślnie zatwierdziło sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, sprawozdanie z działalności Zarządu oraz roczne sprawozdanie finansowe Banku. Najwyższe gremium spółdzielcze przy 100% poparciu udzieliło absolutorium Członkom Zarządu Banku, w składzie: Prezes Zarządu Bartosz Kublik oraz Wiceprezesi: Barbara Przygoda, Henryka Lipska, Dariusz Kołodziejski.

Ważnym punktem Zebrania był wybór Rady Nadzorczej na kadencję 2018-2022. Członkami Rady Nadzorczej Banku zostali wybrani: Krzysztof Hoffmann, Andrzej Ruciński, Iwona Kubaszewska, Stanisław Kalinowski, Marcin Garliński, Wojciech Mystkowski, Jan Godlewski, Tomasz Falkowski i Wojciech Krzyżanowski.
Prezes Bartosz Kublik podziękował za poparcie dla działań Banku podkreślając, że kluczem do sukcesu jest umiejętne łączenie tradycji z nowoczesnością, przy zaspokojeniu potrzeb Członków, Klientów, Samorządów Terytorialnych i lokalnej społeczności, w imię uniwersalnych spółdzielczych wartości.
Przewodniczący Rady Pan Krzysztof Hoffmann w imieniu członków Rady Nadzorczej podziękował Zarządowi, Delegatom oraz Pracownikom za zaangażowanie oraz doskonałą współpracę. Przekazał też wszystkim zebranym, że to prawdziwy zaszczyt być Członkiem Rady Nadzorczej Banku ze 120-letnią tradycją, Banku z czołówki rankingów, którego Prezes Zarządu Bartosz Kublik został Menedżerem Roku 2017 w kategorii banków spółdzielczych w konkursie Gazety Bankowej. Przewodniczący Rady przywołał również uzasadnienie Kapituły nagrody: „Bartosz Kublik zainicjował przeprowadzenie prorozwojowych rozwiązań służących nie tylko zrównoważonemu wzrostowi instytucji, którą kieruje, ale i całemu sektorowi bankowości spółdzielczej.”

Rada Nadzorcza i Zarząd Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej składają serdecznie podziękowania wszystkim Uczestnikom Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej za aktywne uczestnictwo, wyjątkową atmosferę spotkania oraz zaufanie.

 
Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej
07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 32
tel. (29) 745 22 63, 745 22 64, fax. (29) 746 23 04
e-mail: kontakt@bsostrowmaz.pl
Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Rejestr Przedsiębiorców nr 0000087012
NIP: 759-000-27-35, REGON: 000508690
© 2018 BS Ostrów Mazowiecka   /   SWIFT CODE: POLUPLPR All rights reserved ®
Projekt i realizacja it4bs.pl
Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej zwany dalej Bankiem oświadcza, iż opublikowane na niniejszej stronie internetowej informacje, mają charakter wyłącznie informacyjny
i nie stanowią oferty Banku w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje.
Bank nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone na niniejszym serwisie.
Polityka plików cookie
Google+