Trwa ładowanie...
 
Kontakt

Infolinia: 801 000 823
Zastrzeganie kart: 86 215 50 50
Strona Główna Klienci Indywidualni Przedsiębiorcy Rolnicy RODO   BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA
Kursy Walut                 Archiwum
Lp. Waluta Kupno Sprzedaż Średni
1.   EUR   4,1519   4,4271   4,2875
2.   USD   3,6437   3,8861   3,7615
3.   GBP   4,6999   5,0300   4,8468
Kursy walut z dnia:
2019-01-18 z godziny: 13:52:04
 
 

Dokąd zmierzamy

Wyzwaniem dla całej gospodarki jest sprostanie sytuacji, jaką przyniosło członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Sprostanie konkurencji w globalizującym się świecie.

Oprócz nowych regulacji, którym musimy sprostać, Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej dostosowuje ofertę. Wprowadzono kredyty pomostowe na realizację wszelkich przedsięwzięć wspieranych ze środków Unii Europejskiej.

Bank przygotowuje kadry, które potrafią doradzić, na jakie środki podmiot może liczyć. Jakie warunki powinien spełnić. Na co zwracać uwagę przy planowaniu i realizacji przedsięwzięcia. Bez tego nie ma mowy o odegraniu roli w dystrybucji unijnych środków i byłoby to ze szkodą dla Klientów, dla banku i Regionu. Z pomocą przeszkolonych pracowników podjęto nieodpłatną akcję wypełniania rolnikom wniosków o dopłaty bezpośrednie. Bank otworzył za darmo rachunki rolnikom, którzy ich nie mieli i prowadził je bezpłatnie do chwili wpływu dopłat. Miało to znaczenie dla rolników niskotowarowych.

Integracja na poziomie europejskim wpisuje się w szerszą sekwencję zdarzeń, które noszą miano globalizacji. Globalizacja zmienia realia gospodarcze, środowisko kulturowe i przestrzeń społeczną.
Efekty tych zmian są trudne do określenia.
Faktem jest, że polskie, lokalne firmy oraz indywidualni producenci rolni współistnieją i muszą konkurować na rynku z potentatami o ogromnym doświadczeniu marketingowym i nieprzebranymi środkami, które nierzadko zapewniają im quasi monopolistyczną pozycję.

Doświadczenia wielu krajów i regionów udowadniają, że ponadnarodowy kapitał bywa kapryśny, jako pracodawca, inwestor i podatnik.
Nie zamykając się na zewnętrzne inwestycje pamiętać trzeba, jak ważne jest budowanie miejscowych struktur i miejscowych podmiotów. Chodzi o efekt synergii lokalnej instytucji finansowej z lokalną przedsiębiorczością. Jedną i drugą wiąże z Regionem więcej niż przejściowe korzyści z niskiego kosztu pracy.

Rolę małej i średniej przedsiębiorczości, indywidualnych gospodarstw rolnych dostrzega Unia Europejska. Nieprzypadkowo lwia część funduszy strukturalnych kierowana jest do rolnictwa oraz małej i średniej przedsiębiorczości.

Wymienione przesłanki skłaniają do konkluzji, że w świecie fuzji, przejęć i ponadnarodowych instytucji finansowych jest miejsce dla silnych, konkurencyjnych, nowoczesnych i działających w grupie lokalnych banków takich, jak ostrowski. Banków reinwestujących i pomnażających lokalnie wypracowane bogactwo.

Przed Bankiem Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej stoją ambitne wyzwania. Ściganie się w rankingach nie jest celem nadrzędnym. Najważniejsi są Klienci. Bank chce podtrzymać budowany przez ponad wiek, pozytywny wizerunek. Ma ambicję bycia instytucją finansową biorącą aktywny udział  w transformowaniu wsi i rolnictwa. Ważną pozycję w jego planach stanowi obsługa lokalnych przedsiębiorstw. Bank życzyłby sobie, aby wspierane dziś przez niego małe firmy, zakładane i prowadzone przez ludzi z naszego regionu, jutro urosły do rangi firm średnich, a pojutrze... kto wie?

 
Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej
07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 32
tel. (29) 745 22 63, 745 22 64, fax. (29) 746 23 04
e-mail: kontakt@bsostrowmaz.pl
Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Rejestr Przedsiębiorców nr 0000087012
NIP: 759-000-27-35, REGON: 000508690
© 2018 BS Ostrów Mazowiecka   /   SWIFT CODE: POLUPLPR All rights reserved ®
Projekt i realizacja it4bs.pl
Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej zwany dalej Bankiem oświadcza, iż opublikowane na niniejszej stronie internetowej informacje, mają charakter wyłącznie informacyjny
i nie stanowią oferty Banku w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje.
Bank nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone na niniejszym serwisie.
Polityka plików cookie
Google+