Trwa ładowanie...
 
Kontakt

Infolinia: 801 000 823
Zastrzeganie kart: 86 215 50 50
Strona Główna Klienci Indywidualni Przedsiębiorcy Rolnicy   BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA
Kursy Walut                 Archiwum
Lp. Waluta Kupno Sprzedaż Średni
1.   EUR   4,0094   4,2765   4,1467
2.   USD   3,2428   3,4593   3,3411
3.   GBP   4,5253   4,8451   4,6829
Kursy walut z dnia:
2018-02-20 z godziny: 13:51:59
 
 
Polityka informacyjna

strz Statut Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej

strz Podstawowy schemat organizacyjny

strz Pismo Zarządu

strz Oświadczenie Zarządu

strz Polityka Informacyjna

strz Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej

strz Sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2016

strz Opinia niezależnego biegłego rewidenta za rok 2016

strz Strategia zarządzania ryzykiem w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej

strz Zasady ładu korporacyjnego

strz Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej o stosowaniu "Zasad Ładu Korporacyjnego" wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego

strz Ocena stosowania zasad ładu korporacyjnego

strz Informacja dotycząca ujawnień

 
Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej
07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 32
tel. (29) 745 22 63, 745 22 64, fax. (29) 746 23 04
e-mail: kontakt@bsostrowmaz.pl
Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Rejestr Przedsiębiorców nr 0000087012
NIP: 759-000-27-35, REGON: 000508690
© 2018 BS Ostrów Mazowiecka   /   SWIFT CODE: POLUPLPR All rights reserved ®
Projekt i realizacja it4bs.pl
Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej zwany dalej Bankiem oświadcza, iż opublikowane na niniejszej stronie internetowej informacje, mają charakter wyłącznie informacyjny
i nie stanowią oferty Banku w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje.
Bank nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone na niniejszym serwisie.
Polityka plików cookie
Google+